"TOSHKENT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI” ning Ustavi