| | |
1 2 3 4 5 6
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title

ILM-FAN 2020Davlat grantlari
8-11-2016, 11:47
 

Fan va texnologiyalar agentligining №____buyrugiga

2-ilova

 

Maqsadli amaliy tadqiqotlar tanlovida ishtirok etish uchunAgentlikka topshiriladigan ilmiy loyihalar va ular bilan birga

taqdim etiladigan hujjatlarga qo‘yiladigan

T A L A B L A R

 

Barcha loyixalar Agentlikning fan portalida (www.fan-portal.uz) elektron ro‘yxatdan o‘tkazilishi talab etiladi.

Tanlovda ishtirok etish uchun Agentlikka topshiriladigan ilmiy loyihalar bo‘yicha hujjatlari bitta papkada taqdim etiladi.

Papkada quyidagi hujjatlar bo‘lishi kerak:

loyiha to‘g‘risida ma’lumot (1-shakl);

loyiha rahbari va loyihaning asosiy ijrochilari to‘g‘risida ma’lumot (2-shakl);

loyihani bajaradigan va moliyalashtirishni amalga oshiradigan tashkilot to‘g‘risida ma’lumot (3-shakl);

masadli amaliy ilmiy-texnikaviy tadqiqotlar uchun ish dasturi (4 -shakl);

loyiha bo‘yicha bir yillik harajatlar smetasi (5-shakl);

ijrochi tashkilotlar Ilmiy yoki ilmiy-texnika kengashlarining loyihaga bergan xulosasi.

 

I. Tadqiqot loyihasi

1-shakl. Loyiha to‘g‘risida ma’lumot

 

1.1. Loyihaning nomi;

1.2. Tanlov turi (fundamental yoki amaliy ilmiy-texnik tadqiqotlar);

1.3. Dasturning nomi (extiyojlar ro‘yxatidan);

1.4. Ilm-fan sohasi;

1.5. Annotatsiya (bir betdan oshmasligi lozim) – loyihaning qisqacha mazmuni va uni amalga oshirishning asosiy bosqichlari;

1.6. Loyihada ilmiy rahbar hisobga olingan holda, ishtirok etuvchi asosiy ijrochilar soni (raqamda ko‘rsatiladi);

1.7. Loyihani bajarish muddatlari (boshlanish yili – yakunlash yili);

1.8. Loyihani bajarish uchun birinchi yilda sarflanadigan moliyaviy mablag‘ hajmi (so‘mda, raqamlar bilan nuqta va vergulsiz yoziladi).

 

2-shakl. Loyiha rahbari va loyihaning asosiy ijrochilari

to‘g‘risida ma’lumot

 

2.1. Familiyasi, ismi va otasining ismi (to‘liq). Tug‘ilgan sanasi (raqamlar bilan kuni, oyi, yili).

2.2. Ilmiy darajasi (to‘liq) va ilmiy daraja berilgan yili. Ilmiy unvoni va berilgan yili.

2.3. Asosiy ish joyi – tashkilotning to‘lov hujjatlarida keltirilgan to‘liq nomi. Tashkilotning rasmiy qabul qilingan qisqa nomi.

2.4. Ilmiy maqolalarining umumiy soni (Impakt faktorga ega bo‘lgan jurnallarda chop etilganlarining soni alohida ko‘rsatiladi).

2.5. Uy manzilgohi (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha nomi, uy raqami, uy va ish telefonlari (qavs ichida shahar kodi ko‘rsatilgan holda), E-mail.

Xuddi yuqoridagi tartibda loyihaning asosiy ijrochilari to‘g‘risidagi ma’lumotlar ham keltirilishi shart.

 

Izoh: 1. Maqsadli amaliytadqiqotlar ilmiy-texnikaviyloyihalarining har bir ijrochisi faqat bir loyihada to‘liq stavkada va ikki loyihada o‘rindosh sifatida ishtirok etishi mumkin, shuningdek ularning umumiy ulushi ikki to‘liq stavkadan oshmasligi lozim.

2. Tanlovga qabul qilingan loyihalar qaytarilmaydi.

3. Ekspertiza jarayoni ochiq bo‘lganligi sababli tanlov natijalari apellyatsiya qilinmaydi.

 

 

3-shakl. Loyiha bajariladigan va uni moliyalashtirishni

amalga oshiradigan tashkilot to‘g‘risida ma’lumot

 

3.1. Tashkilotning to‘lov hujjatlarida keltirilgan to‘liq nomi; Tashkilotning rasmiy qabul qilingan qisqa nomi; qaysi vazirlik yoki idora tasarrufida ekanligi ko‘rsatiladi.

3.2. Joylashgan manzili (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha nomi, uy raєami).

Tashkilot rahbarining telefonlari (qavs ichida shahar kodi ko‘rsatilgan holda).

Tashkilot faksi.

E-mail.

 

Izoh: Loyiha ikki va undan ortiq tashkilot tomonidan bajarilganda har bir ijrochi tashkilot to‘g‘risida ma’lumot keltirilishi shart.


4-shakl. Maqsadli amaliy ilmiy-texnikaviy

tadqiqotlar uchun ish dasturi

(Tadqiqot loyihasining mazmuni)

 

4.1. Loyihaning nomi.

4.2. Loyihada hal etilishi mo‘ljallanganijtimoiy soha yoki iqtisodiyot tarmoqlarining talab–ehtiyojlari nomi.

O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalarini yechishga qaratilgan muammo doirasida loyihada yechiladigan aniq amaliy masala. Loyihada qo‘yilgan masalaning ilgari yechilmaganligi. Agar taklif etilayotgan loyiha bo‘yicha hozirda fundamental yoki amaliy ilmiy-texnik tadqiqotlar dasturlari doirasida tadqiqotlar olib borilayotgan bo‘lsa, dasturning shifri, shartnoma raqami va loyihaning nomi ko‘rsatilsin. Ushbu tadqiqotlarni taklif etilayotgan loyiha dolzarb muammo doirasida davom ettirish zaruriyati asoslansin. Taklif etilayotgan loyihaning ilmiy yangiligi, strategik axamiyati va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi.

Ijrochi tashkilotda loyihani bajarish uchun zarur bo‘lgan mavjud ilmiy salohiyat, asbob-uskunalar, materiallar, qurilmalar hamda uning bajarilishi asosida erishiladigan aniq natijalar (mahsulot, texnologiya) O‘zbekiston va xorijdagi o‘xshash (analog)lari bilan solishtirgan holda qisqacha tavsifi va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bo‘lishi shart. Joiz bo‘lsa, mahsulotning ichki va tashqi bozorda sotilishi to‘g‘risida asoslangan ma’lumot hamda mazkur fan yo‘nalishida O‘zbekiston va xorijdagi tadqiqotlarning qisqacha tavsifi. Tadqiqotlardan kutilayotgan natijalarni jahon miqyosidagi ilmiy yutuqlar bilan solishtirish va loyiha bajarilishining dolzarbligini asoslash lozim (4-6 betgacha).

4.3. Loyiha bajarilishining asosiy bosqichlari hamda kutilayotgan oraliq-bosqich va yakuniy mustaqil ahamiyatga ega bo‘lgan natijalar (me’yoriy, ilmiy-texnik, uslubiy va boshqa hujjatlar, dasturiy mahsulotlar, reglamentlar nazarda tutiladi). Tadqiqotlar rejasidagi maqsad va gipotezalarning haqqoniyligi va aniqligi, unda qo‘llaniladigan ilmiy metodlarning asoslanganligi.

Ijtimoiy va gumanitar fanlar sohasidagi loyihalar uchun - tayyorlanib, nashr etiladigan monografiya, darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, standartlar va boshqa ilmiy adabiyotlar hisobga olinadi.

4.4. Loyiha mavzusi bo‘yicha shu kunga qadar guruh tomonidan olingan, mustaqil ahamiyatga ega bo‘lgan, aniq natijalar (patentlar, yuqori impakt faktorga ega bo‘lgan xorijiy jurnallarda e’lon qilingan maqolalar, me’yoriy, ilmiy-texnik, uslubiy va boshqa hujjatlar, dasturiy mahsulotlar, reglamentlar qachon va kim tomonidan tasdiqlangan, tajriba va maket namunalari va boshqalar) ko‘rsatiladi. Tadqiqotlar natijalarining aprobatsiyasi (sinovi) o‘tkazilgan joy va vaqti, ular bo‘yicha xulosalar va bu xulosalarni tasdiqlovchi hujjatlar keltiriladi. Loyihani amalga oshirish uchun ilmiy jamoalarda zarur tadqiqotlar infrastrukturasining mavjudligi.

Ijtimoiy va gumanitar fanlar sohasidagi loyihalar uchun - nashr etilgan monografiya, darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, standartlar va boshqa ilmiy adabiyotlar hamda yuqorida ko‘rsatilgan ilmiy-o‘quv adabiyotlarning tasdiqlangan ro‘yxati taqdim etiladi.

 

 

4.5. Ilmiy-texnikaviy loyihalarni amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar

 

 

Loyiha

mavzusi

Ijrochi

tashkilot,

loyiha rahbarining

to‘liq ismi-sharifi

Tadqiqotlardan kutilajak aniq natijalar

(Bosqichlar yoki yillar bo‘yicha)

Yakunlangan tadqiqotlar natijalarini

amaliyotga joriy etish rejasi

1

2

3

4

 

 

 

Tashkilot rahbari (F.I.O. va imzosi)

 

M.O‘. Loyiha rahbari (F.I.O. va imzosi)

 


 

5-shakl. Loyiha bo‘yicha bir yillik harajatlar smetasi

 

XARAJATLAR SMETASI (so‘m)

 

Xarajat turlari

JAMI

Guruh

mehnatga xaq to‘lash fondi

safar xarajat-lari

mate-riallar

asbob-uskunalar

boshqa xara-jatlar

 

jami

Ijrochi

 

 

 

 

 

 

Hamijrochi tashkilot (agar bor bo‘lsa)

 

 

 

 

 

 

Jami:

 

 

 

 

 

 

 

Rejalashtirilgan xarajatlar va ularning asoslanishi

Oylik ish haqi

Loyiha ijrochilari

Oylik ish haqi

Ish davo-miyligi

Budjet mablag‘i

Hissador mablag‘i

Jami

1. Rahbar

2. Xodim

3. ...

 

(oylarda)

 

 

 

Hammasi

 

 

 

 

 

Oylik chegirmalar (24%)

 

 

 

 

 

Jami (oylik + chegirmalar)

 

 

 

 

 

 

 

Vaqtincha ijodiy jamoa tarkibi va ularning vazifalari

Ismi, sharifi

Vazifasi

(qisqacha faoliyat tarifi)

Ish davri (oylarda)

Ish haqi (jami)

1. Rahbar

2. Xodim

3. Laborant

4. ... ...

 

 

 

 

 

 

 

Sotib olinishi rejalashtirilgan xomashyo, asboblar va texnik vositalar

 

Xarajat yo‘nalishlari

Miqdori

(dona, kg, ...)

Birlik tovar narhi

Budjet mablag‘i

Hissador mablag‘i

Jami

1.

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotib olinishi rejalashtirilgan xomashyo, asboblar va texnik vositalarning asosnomasi

 

Xarajat yo‘nalishlari

Sotib olinishi rejalashtirilayotgan mahsulot nima uchun xizmat qiladi

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

Xizmat safarlari

Manzil

(viloyat, shahar)

Boruvchi-lar soni

Yo‘l

haqi

Mehmon-xona

Boshqa xarajatlar (qanday)

Jami

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

Jami

 

 

 

 

 

 

Xizmat safarlarining asosnomasi

Manzil

(viloyat, shahar)

Boruvchilar soni

Xizmat safaridan maqsad

1.

2.

 

 

 

 

 

 

Boshqa xarajatlar

Xarajat yo‘nalishlari

Miqdori

(dona, kg, ...)

Birlik tovar narhi

Jamg‘arma mablag‘i

Hissador mablag‘i

Jami

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

Jami

 

 

 

 

 

 

 

Tashkilot rahbari (F.I.O. va imzosi)

 

M.O‘. Loyiha rahbari (F.I.O. va imzosi)

Izohlar soni:0

Play tugmasini bosing! Axborot texnologiyalari markazi