PhD - mavzuga doir qonunchilik hamda kerakli hujjatlar