“Iqtisodiyot va ko'chmas mulkni boshqarish” kafеdrasi